Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Ус ашиглах гэрээ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ,2013 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр, Дугаар А-157

Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах үйлчилгээний хөлс, ус ашиглах эрхийн бичиг, гэрээний загвар батлах тухай

                       2 дугаар хавсралт. УС АШИГЛАХ ЭРХИЙН БИЧГИЙН ЗАГВАР

Jackpot TopRated CashPlay Ruby 

Ус ашиглах гэрээний загвар:

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН 2013 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр, Дугаар А-367 ТУШААЛ-аар шинэчлэгдэн батлагдсан.

1 дүгээр хавсралт. УС АШИГЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАР