Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Норм стандарт

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MNS 5140-3 : 2011 МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MNS 5140-3 : 2011

hot!
Date added: 02/12/2015
Date modified: 02/12/2015
Filesize: 6.29 MB
Downloads: 12743

Монгол улсын стандарт MNS 5140-3 : 2011

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ЗАХИРАМЖЛАЛЫН БАРИМТ БИЧИГ.

3-Р ХЭСЭГ. БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАС, ТЭДГЭЭРТ БҮРДЛҮҮДИЙГ БАЙРЛУУЛАХАД ТАВИХ ШААРДЛАГА

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MNS 5140-2 : 2011 МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MNS 5140-2 : 2011

hot!
Date added: 02/12/2015
Date modified: 02/12/2015
Filesize: 10.97 MB
Downloads: 3003

Монгол улсын стандарт MNS 5140-2 : 2011

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ЗАХИРАМЖЛАЛЫН БАРИМТ БИЧИГ.

2-Р ХЭСЭГ. БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЛҮҮД, ТЭДГЭЭРТ ТАВИХ ШААРДЛАГА

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MNS 5140-1 : 2011 МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MNS 5140-1 : 2011

hot!
Date added: 02/12/2015
Date modified: 02/12/2015
Filesize: 4 MB
Downloads: 10368

Монгол улсын стандарт MNS 5140-1 : 2011

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ЗАХИРАМЖЛАЛЫН БАРИМТ БИЧИГ.

1-Р ХЭСЭГ. БАРИМТ БИЧГИЙН НЭР, ТӨРӨЛ, ТОДОРХОЙЛОЛТ

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MNS 5582 : 2006 МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MNS 5582 : 2006

hot!
Date added: 12/12/2014
Date modified: 12/12/2014
Filesize: 530.59 kB
Downloads: 4339

Монгол улсын стандарт MNS 5582: 2006

УСНЫ ЧАНАР: Арьс шир, үслэг боловсруулах үйлдвэрээс урьдчилан цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлэх технологийн хаягдал ус

Техникийн шаардлага

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MМ5 4943 : 2011 МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MМ5 4943 : 2011

hot!
Date added: 12/12/2014
Date modified: 12/12/2014
Filesize: 381.14 kB
Downloads: 5636

Монгол улсын стандарт ММ5 4943: 2011

Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх цэвэршүүлсэн бохир ус. Ерөнхий шаардлага

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MNS 0900 : 2005 МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MNS 0900 : 2005

hot!
Date added: 10/03/2013
Date modified: 10/03/2013
Filesize: 889.54 kB
Downloads: 3276

Стандартын нэр: УНДНЫ УС. ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГА, ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

- Стандарчилал, Хэмжилзүйн үндэсний зөвлөлийн 2005 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 54 дүгээр тогтоолоор батлагдсан. 

- Стандарчилал, Хэмжилзүйн үндэсний зөвлөлийн 2010 оны 31 дүгээр тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт орсон.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТЫН ЖАГСААЛТ МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТЫН ЖАГСААЛТ

hot!
Date added: 10/03/2013
Date modified: 10/03/2013
Filesize: 3.16 MB
Downloads: 10804

/2013 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар/