Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

УИХ, Засгийн газрын тогтоол

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

hot!
Date added: 03/31/2014
Date modified: 06/17/2014
Filesize: 6.05 MB
Downloads: 3442

Засгийн газрын тогтоол, 2013 оны 11 дүгээр сарын 30, Дугаар 391

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

hot!
Date added: 03/31/2014
Date modified: 06/17/2014
Filesize: 2.66 MB
Downloads: 3347

Засгийн газрын тогтоол, 2011 оны 11 дүгээр сарын 30, Дугаар 390

МОНГОЛ УЛСЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

hot!
Date added: 03/31/2014
Date modified: 06/17/2014
Filesize: 1.12 MB
Downloads: 3471

Засгийн газрын тогтоол, 2013 оны 11 дүгээр сарын 30, Дугаар 389

ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

hot!
Date added: 10/04/2013
Date modified: 10/04/2013
Filesize: 3.15 MB
Downloads: 4519

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол. 2013 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр. Дугаар 327.

/Ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүрийг өөрчлөн батлах тухай/

УСНЫ НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ, ХӨНГӨЛӨХ ТУХАЙ УСНЫ НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ, ХӨНГӨЛӨХ ТУХАЙ

hot!
Date added: 10/04/2013
Date modified: 10/04/2013
Filesize: 1.42 MB
Downloads: 4736

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол. 2013 оны 09 дүгээр сарын 21, Дугаар 326.

УСНЫ ЭКОЛОГИ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ УСНЫ ЭКОЛОГИ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

hot!
Date added: 05/06/2013
Date modified: 05/06/2013
Filesize: 254.38 kB
Downloads: 5360

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол, 2011 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр, Дугаар 302

УС АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ УС АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

hot!
Date added: 05/06/2013
Date modified: 10/04/2013
Filesize: 237.04 kB
Downloads: 4147

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол, 2009 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр, Дугаар 351

/Хүчингүй болсон. Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн Дугаар 326 тогтоолоор өөрчлөгдөн батлагдсан/