Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Үндэсний хөтөлбөр

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

"Ус" үндэсний хөтөлбөр "Ус" үндэсний хөтөлбөр

hot!
Date added: 03/22/2013
Date modified: 04/09/2013
Filesize: 2.51 MB
Downloads: 5351

"Ус" үндэсний хөтөлбөрийг Монгол улсын Их хурлын 2010 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 24 дүгээр тогтоолоор баталсан.

Монгол орны усны нөөцийг хомсдол, бохирдлоос хамгаалах, боломжит нөөцийг зүй зохистой ашиглан улс орны хөгжлийн түлхүүр болгох, Монгол хүн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино.