Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

hot!
Date added: 02/14/2016
Date modified: 11/14/2016
Filesize: 566.3 kB
Downloads: 800

Туул голын сав газрын захиргааны 2016 оны үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө нь Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд Н.Батцэрэг, Төсвийн шууд захирагч Туул голын сав газрын захиргааны дарга Г.Долгорсүрэнтэй байгуулсан Үр дүнгийн гэрээний хавсралт болж батлагдсан.

2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

hot!
Date added: 03/14/2015
Date modified: 11/14/2016
Filesize: 466.46 kB
Downloads: 744

Туул голын сав газрын захиргааны 2015 оны үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө нь Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд Д.Оюунхорол, Төсвийн шууд захирагч Туул голын сав газрын захиргааны дарга Г.Долгорсүрэнтэй байгуулсан Үр дүнгийн гэрээний хавсралт болж батлагдсан.

2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

hot!
Date added: 04/17/2014
Date modified: 04/17/2014
Filesize: 16.95 MB
Downloads: 13706

Туул голын сав газрын захиргааны 2014 оны үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө нь Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Төсвийн шууд захирагч Туул голын сав газрын захиргааны дарга Г.Долгорсүрэнтэй байгуулсан Үр дүнгийн гэрээний хавсралт болж батлагдсан.

2013 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2013 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

hot!
Date added: 02/01/2013
Date modified: 04/17/2014
Filesize: 3.19 MB
Downloads: 4098

Туул голын сав газрын захиргааны 2013 оны үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө нь Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Төсвийн шууд захирагч Туул голын сав газрын захиргааны дарга Г.Долгорсүрэнтэй байгуулсан Үр дүнгийн гэрээний хавсралт болж батлагдсан.